Green PAC
Campus 2 - 6
8017 CA Zwolle
Nederland
+31884699934
0
Nog geen stemmen

Green PAC

Description: 

Green PAC is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. We initiëren en faciliteren ‘businessdriven‘ kennisontwikkeling. Binnen Green PAC wordt toegepast onderzoek gedaan, kennis ontwikkeld en worden (versnelde) innovaties gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie. Door gebruik te maken van de verschillende faciliteiten die Green PAC biedt, wordt het bedrijfsleven in staat gesteld om tegen gunstige voorwaarden innovatieve projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast richt Green PAC zich op het onderwijs in Noordoost-Nederland om de innovatiekracht rond kunststoftechnologie te versterken. Van fundamenteel idee naar florerende BV Bij Green PAC worden technologische vraagstukken vertaald naar researchthema’s. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, voeren studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professoren onderzoek uit in deze toepassingsgerichte technologie- en businesscases. Deze cases dragen vervolgens bij aan bedrijvigheid in de vorm van start-ups en nieuwe ondernemingen. Door de directe interactie tussen kennisleveranciers en het bedrijfsleven leidt Green PAC tot snellere adaptatie van nieuwe technologie in het bedrijfsleven. Kenniscirculatie tussen de hogescholen, universiteiten, technologische bedrijven en regionaal onderwijs wordt gestimuleerd en heeft een belangrijke plaats binnen Green PAC. Green PAC staat voor: •De ontwikkeling van kennis; •Het valoriseren van kansrijke innovatieve ideeën en onderzoek; •Het faciliteren van projecten in de commerciële risico fase; •En het vinden van betere aansluiting tussen opleidingen op HBO (Centre of Expertise) en MBO (Centra voor innovatief Vakmanschap) niveau en het bedrijfsleven. Kortom Green PAC biedt alle ingrediënten en benodigde schakels in het innovatieproces van fundamenteel idee naar florerende BV. Bezoekadres iLab-locatie Polymer Science Park Ceintuurbaan 15 8022 AW Zwolle Bezoekadres COCI-locatie Emmtec Industry & Businesspark Eerste Bokslootweg 17 7821 AT Emmen

Bedrijf
Bedrijfsadres: 
Campus 2 - 6
8017 CA Zwolle
Nederland
Mobiel: 
+31653401427
Telefoonnummer vast: 
+31884699934
Emailadres: 
kunststoftechnologie [at] windesheim.nl
Toepassingen: 
Materialen: 
Aantal werknemers: 
Omzet: